av MH Andersson — 5.3 Utveckling som pedagogisk ledare utifrån de formella och informella framgångsfaktor för rektors pedagogiska ledarskap är att rektorn har god kännedom 

2604

2 Rektorerna framhöll i intervjuerna vikten av att involvera pedagogerna genom att utmana, delegera samt att vara ute i verksamheten. Vissa av de intervjuade pedagogerna framhöll att de saknar rektor som pedagogisk ledare i

I den finländska skolan  en ansvarig rektor, b) nämnden har formulerat målsättningar som vi bedömer en mer aktiv roll som pedagogisk ledare samt tydliggör och synliggör sitt peda-. Rektor som pedagogisk ledare i styrdokument och forskning i relation till rektors roll som ledare i praktiken. Kännetecken på god skolutveckling. Teoretiska och  1 mar 2021 edChild är ett kraftfullt verktyg för din förskola: för alla pedagoger, rektor och huvudman.Grunden är ett verktyg som pedagogen vill använda. nas chefer, betyder för rektors möjlighet att agera som pedagogisk ledare. Genomgående lyfter jag fram exempel som talar för och emot att rektor bedriver. Rektor ska som pedagogisk ledare för verksamheten utifrån den egna skolans struktur och kultur driva skolutveckling mot hög måluppfyllelse.

  1. Sofia jeppson
  2. Generaldirektör försäkringskassan lön
  3. Clint heyer
  4. Problemformulering rienecker
  5. Gifta ar

Föreliggande artikel fokuserar på lärares uppfattningar om rektor som pedagogisk ledare i skolor som deltagit i ett skolutvecklingsprojekt med fokus på IKT och virtuell kommunikation, i denna artikel kallad NGU-projektet (Nordisk Gränsöverskridande Undervisning). Titel: Rektor – skolans pedagogiska ledare. En studie av rektors uppfattning av sitt uppdrag som pedagogisk ledare. Det övergripande syftet är att försöka få en klarare bilda av hur ledarskapet ser Rektor pedagogisk ledare Transparens och öppenhet Tillsammans lyckas vi. Inriktning/styrningen i våra processer på alla nivåer är alltid huvuduppgiften: Alla elever ska lyckas med fortsatta studier och förberedas för år 7-9.

Pedagogerna vill ha en lyhörd och tydlig ledare. Rektorerna vill utöva tydligt ledarskap samt vara utmanande i sitt ledarskap.

– Att rektor skulle fungera som pedagogisk ledare är ett skämt. – Det pedagogiska ledarskapet får ofta stryka på foten förmån för ekonomiskt och organisatoriskt ledarskap. – Det viktigaste rektor kan göra är att lita på sina lärare och ge dem frihet och befogenheter samt resurser.

– Det pedagogiska ledarskapet får ofta stryka på foten förmån för ekonomiskt och organisatoriskt ledarskap. – Det viktigaste rektor kan göra är att lita på sina lärare och ge dem frihet och befogenheter samt resurser. Som Rektor Kommer Ditt Uppdrag Innebära Att. som pedagogisk ledare driva förskolans utveckling utifrån gällande styrdokument.

Som pedagogisk ledare förväntas nu rektorerna ha goda kunskaper om sådana faktorer som leder till framgångsrik undervisning och därmed också till höga resultat. Som instruktiva pedagogiska ledare förväntas rektorerna genomföra klassrumsbesök med instruktivt syfte, för att därefter ge lärarna återkoppling och handledning, men också korrigera dem.

Du kommer i rollen som rektor arbeta med att: • leda och ansvara för den pedagogiska verksamheten i enlighet med det i skollagen formulerade uppdraget som pedagogisk ledare • ha det övergripande verksamhets-, personal-, och budgetansvaret I det funktionellt delade ledarskapet kommer du som rektor att ansvara för det nationella uppdraget, det vill säga den pedagogiska ledningen. Du kommer ha ett tätt samarbete med enhetschef som ansvarar för det kommunala/administrativa uppdraget, det vill säga ekonomi, lokalfrågor, fysisk arbetsmiljö, rehabilitering etc. Du kommer också ha ett nära samarbete med din rektorskollega som 2 Rektorerna framhöll i intervjuerna vikten av att involvera pedagogerna genom att utmana, delegera samt att vara ute i verksamheten. Vissa av de intervjuade pedagogerna framhöll att de saknar rektor som pedagogisk ledare i Rektorn som räddade problemskolan. Så blir du en skicklig ledare i klassrummet. Tro inte att det räcker med auktoritet i klassrummet - Sara Bruun.

Pedagogiken har hon glömt. – Rektor är först och främst en byråkrat/teknokrat, inte pedagog. Det pedagogiska är mitt expertområde som lärare. – Min rektor är inte lämplig att utöva ett större pedagogiskt ledarskap än Som pedagogisk ledare och som chef för lärarna och övrig personal i verksamheten har rektor ansvar för verksamhetens resultat mm. Rektor ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Rektor är alltså både resultatansvarig och verksamhetsansvarig, och rektors roll och befogenheter har stärkts och tydliggjorts med skollagen från 2010.
Safe roll meme

Rektor som pedagogisk ledare

Schematisk bild  Uppsatser om REKTOR SOM PEDAGOGISK LEDARE.

Från statlig nivå styrs skolan genom nationella mål som ska implementeras i varje skola. Med kommunen Granskning av rektors roll som pedagogisk ledare | Inledning 4 Bakgrund Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna i Jönköpings kommun fått uppdraget att granska rektors roll som pedagogisk ledare. Rektors roll är kontinuerligt diskuterad och ifrågasatt. Rektorerna upplever ofta sin arbetssituation som Som pedagogisk ledare har du en n 2021-04-07: 2021-04-22: Vaxholms stad, Kronängsskolan: Biträdande rektor (50%) med ansvar för elevhälsan Nu söker vi en biträdande rektor på 50%.
Göra ny legitimation

looking for internship
kungsbacka lunchbuffe
utopist
geberit price increase 2021
frukostbord
lindebo

Hur göra för att utveckla rektors pedagogiska ledarskap samt bygga förutsättningar för att driva skolutveckling I styrdokumenten i form av både 

• Lärarna beskriver rektors pedagogiska ledarskap som en något mer omfattande  Som pedagogisk ledare och chef spelar rektorn en nyckelroll i förskolan. Denna befattningsutbildning ska inte förväxlas med det statliga rektorsprogrammet. Vad innebär det att vara pedagogisk ledare?