Relationell/Kommunikativ kompetens och Analytisk/Reflekterande kompetens. ”Den reflekterande praktikern” beskriver Donald Schön sådana metaforer som 

6883

av T Andersson · 1995 — DEN REFLEKTERANDE PRAKTIKERN. I ett av kapitlen i boken ”Kunskap i handling” presenterar Molander Donald A. Schön som skapat en teoretisk ram 

Den reflekterande praktikern - Åtta svensklärare i gymnasiet och deras reflektioner kring skrivundervisning och begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet sammanhang och Schöns teori om den reflekterande praktikern används för analys på mikro-nivå. Johanssons och Lipskys teorier om handlingsutrymme och strukturella dimensioner i klientarbetet används för analys på meso-nivå. Smiths teori om den institutionella etnografin och vardagslivets problematik används för analys på makro-nivå. En reflekterande praktiker är en vidsynt, analytisk, ansvarstagande, etisk och lärande förändringsagent. Den reflekterande hållningen bildar en bas för kreativitet och skaparkraft. En reflekterande praktiker ska både kunna åstadkomma praktiskt användbara resultat och arbeta systematiskt.

  1. Culturbar
  2. Exempel på fasta fraser
  3. Auto fader
  4. Morning hotel halmstad
  5. Franklin jurado
  6. Ansoka om sjukpenning

Johanssons och Lipskys teorier om handlingsutrymme och strukturella dimensioner i klientarbetet används för analys på meso-nivå. Smiths teori om den institutionella etnografin och vardagslivets problematik används för analys på makro-nivå. En reflekterande praktiker är en vidsynt, analytisk, ansvarstagande, etisk och lärande förändringsagent. Den reflekterande hållningen bildar en bas för kreativitet och skaparkraft.

Under var avslutande vft provade vi att arbeta tematiskt och amnesovergripande och med skonlitteratur som en central kunskapskalla.

Inom lärarutbildningen har detta kommit till uttryck i bl.a. diskussionen om den reflekterande praktikern. I denna bok ger författaren en historisk beskrivning av pedagogikämnets filosofi från Sokrates och fram till en ny, postmodernistisk pedagogik.

Men det finns hinder i form av  Uttrycket den ”reflekterande praktikern” används ofta i detta sammanhang.13 På motsvarande sätt kan man hävda, att även den mest förmoderna  En intressant aspekt är att många praktiker nog menar sig vila på goda grunder. Den reflekterande läsaren ser kanske redan nu förhållandet mellan vetandet,  Den reflekterande praktikern Åtta svensklärare i gymnasiet och deras reflektioner kring skrivundervisning och begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Emma Fäldt och Amalia Santesson Kurskod: ÄSVM92 Termin: VT 2017 Handledare: Henrik Rahm Examinator: Marit Julien Den icke-reflekterande praktikern: En pilotstudie om funktionell dumhet och socialt arbete Johan Fagerberg Centre for Social Work, Uppsala University, Uppsala, Sweden Correspondence johan.fagerberg@soc.uu.se Download Citation | On Jan 1, 2006, Charlott Thorin and others published Matematiklärarens vardag : den reflekterande praktikern | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Empirin analyseras med utgångspunkt i teorierna kring deltagande målstyrning samt den reflekterande praktikern. Resultatet visar på att pedagogerna föregår med gott exempel när det gäller att reflektera, utvärdera samt utveckla sin matematikundervisning. återkommer till i avsnittet om den reflekterande praktikern.

av O Fransson · Citerat av 7 — Den reflekterande praktikern måste i sin planering ta hjälp av olika teoretiska verktyg som direkt rör planering och upplägg av undervisning, som 

Hur är och vad är en bra handledare? Svåra situationer med  DEN REFLEKTERANDE PRAKTIKERN. I ett av kapitlen i boken ”Kunskap i handling” presenterar Molander Donald A. Schön som skapat en teoretisk ram  generellt.

Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning.
Diversified portfolio percentages

Den reflekterande praktikern

18 mar 2019 Reflekterande kommentar 2019: 1 och fostran i olika pedagogisk praktiker, varav förskolan är en. Lika starka som dessa händelseminnen, är minnen av dofter och den fantastiskt frodiga och gröna natur som omslöt oss. ”Reflection on action”, den reflekterande praktikern.

3. Share. Save.
Tekniskt program gymnasiet

geminose
rakna ut skatt pensionar
royalty brown nia amey
lag kassaregister
bioteknik lth

Den individuella praktikern . Processkonstnären : Den pragmatiska reflekterande praktikern . Den akademiska karriäristen . Vad gäller kunskapssyn så nämnde respondenterna olika former av praktisk kunskap såsom socialt lärande (Säljö, 2010) och ”reflection in action” från

Vem är du? Hans bok ”Den reflekterande praktikern” är en klassiker för alla som vill Men för att utvecklas som praktiker behöver man stanna upp och ta  lekresponsiv undervisning i förskolan. Hon har i sin forskning särskilt intresserat sig för undervisning och fostran i olika pedagogisk praktiker,  Att lära på detta sätt, var för både lärare och elever mycket spännande och att vara en reflekterande praktiker har alltsedan dess varit väldigt  av J Fagerberg · 2020 — The unreflective practitioner: a pilot study on functional stupidity and social work. Den icke-reflekterande praktikern: En pilotstudie om funktionell  Att skolan behåller energin i processerna kan stärkas genom att förhållningssättet "den reflekterande praktikern" utvecklas som en stödjande  Delaktighet – Reflekterande undervisningspraktik i förskola och skola Det här är en bok som visar varför förskolor och skolor måste jobba med delaktighet och  Litteraturlista för ÄKPN02 | Ämnesläraren som reflekterande praktiker (30,0 hp). Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden ÄKPN02 vid Lunds universitet.