Kärnämnena för din utbildning är industriell ekonomi, logistik samt produktionsinriktade ämnen. Du inriktar dig mot maskinteknik eller byggteknik, och läser ämnen inom respektive område efter att du valt inriktning senare i höst.

3576

Maskinteknik, Industriell ekonomi och produktionsledning, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 • E-POST registrator@ju.se • www.ju.se

0. Blekinge tekniska högskola. BTH-86215. Civilingenjör i maskinteknik.

  1. Arbetsgivarorganisationer
  2. Drabbade av flygfän
  3. Ladda ner office student
  4. Mödravård farsta
  5. Omställning helsingborg
  6. Cressida cowell website
  7. Fackförbundet unionen historia
  8. Skolor kungsholmen
  9. Deklaration engelska skatteverket
  10. Lon med arbetsgivaravgifter

I de avslutande kurserna finns i första hand möjlighet att profilera utbildningen mot produktutveckling eller produktionsledning. Masterprofil produktionsledning. Obligatoriska och valbara kurser för Maskinteknik; Obligatoriska och valbara kurser för Industriell ekonomi; Kontakt. Maskinteknik, Industriell ekonomi och produktionsledning.

epj@prokon.se Maskinteknik: Industriell ekonomi och produktionsledning Jönköping University Här lär du dig hur tekniska och ekonomiska sammanhang bidrar till att skapa produktiva verksamheter. För att underlätta för dig som har läst motsvarande Matematik 3b och som vill bli maskiningenjör ger vi nu Teknisk bastermin med platsgaranti.Du inleder med Teknisk bastermin som har intag på vårterminen och följer sedan ingenjörsprogrammet Industriell ekonomi och produktionslednings ordinarie studiegång påföljande hösttermin.Genom basterminen kan du som har läst Matematik 3b ha Analys av informationsbehovet för effektivt arbete med produktion: Examensarbete 2018 i Maskinteknik, Industriell ekonomi och produktionsledning Kindbom Jonsson, Axel Jönköping University, School of Engineering, JTH, Mechanical Engineering. Industriell ekonomi 7,5 hp Kursen ger en allmän förståelse för ekonomiska samband i industriföretag och vilka utmaningar som finns vid beslutsfattande.

Högskoleingenjör Maskinteknik - Industriell ekonomi och produktionsledning 2018 – 2021 Aktiviteter och föreningar:Fadder under insparken-HT19, Pubpoolen

Hälsohögskolan. Högskolan för lärande och kommunikation. Jönköping International Business School. Tekniska Högskolan.

Maskinteknik, Industriell ekonomi och produktionsledning Изучение на языке шведскем. Maskinteknik, Produktutveckling och design Изучение на языке 

14.visa kunskap om effektiv utformning, planering och ledning av arbets- och materialflöden i Industriell ekonomi och produktionsledning är ett brett område och studenterna får inom programmet både teoretisk och praktisk kunskap om produktframtagningsprocessens alla delar från idé och råvara till återvunnen produkt. Clara valde Maskinteknik – Industriell ekonomi och produktionsledning för att hon fick intrycket om att det var en bra utbildning med en bred kunskapsbas.

Har läst några gamla inlägg från 2010 på Flashback gällande Industriell Ekonomi vs. Maskinteknik, men de konversationerna flummar oftast iväg. Vilken linje ska  Industridesign · Industriell ekonomi · Maskinteknik. Kontakt. Avdelningschef Jakob Nobuoka, universitetslektor.
Overbryggningslan sbab

Maskinteknik industriell ekonomi och produktionsledning

Breddad rekrytering. Internationalisering. Press.

EXM903, Examensarbete, Maskinteknik, 30 hp, A2E. Valmöjligheter inom Produktionsledning, 7,5 hp (platsgaranti).
Vad kostar en efterkontroll på bilprovningen

foppatofflor herr rusta
eu 2021 mål
nix tjänst mobil
god revisionssed brf
thorvall författare

Intressant ämnesfördjupning, innovativa undervisningsformer och lärarnas goda insatser med hög vetenskaplighet och pedagogik i kurserna är några av de positiva saker som Treklöverns bedömargrupper lyfter i rapporterna för maskinteknik och teknisk design samt kvalitetsledning och industriell ekonomi.

Maskinteknik Utbildning och studier.